Διοικηση

Ιερατικός Προϊστάμενος:

Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξιος Παπαστεργίου

Τακτικός Εφημέριος:

Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κουργιαντάκης

Συνταξιούχοι Ιερείς:

Αρχιμ. Γρηγόριος Ματζαρλής

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Παπαγεωργίου

Ιεροψάλται:

κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκης
(Άρχων υμνωδός της Αγίας
του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας)

κ. Αρσένιος Σακελλάρης (Λαμπαδάριος)

Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον:

Πρόεδρος:

Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξιος Παπαστεργίου

Μέλη:

1) Αντιπρόεδρος:

κ. Νικόλαος Γκάτσιος

2) Γραμματέας:

κ. Παναγιώτης Μιχαηλίδης

3) Ταμίας:

κ. Παρασκευάς Παπουλίδης

4) Εκκλησιαστικός Σύμβουλος:

κ. Νικόλαος Βάνιας

 

Ενοριακόν Φιλόπτωχον Ταμείον:

Πρόεδρος:

Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξιος Παπαστεργίου

Μέλη:

κ. Φανή Φούντου
κ. Μαρία Στεφανίδου
κ. Αναστασία Λειβαδοπούλου
κ. Αλεξάνδρα Καλαφάτη
κ. Μόνικα Παπαντώνη

Ερανική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξιος Παπαστεργίου

Μέλη:

κ. Αναστασία Κουβέτση
κ. Νίκη Βάνια
κ. Μαρία Πιτσαλίδου
κ. Καλλιόπη Παρτάλη
κ. Ουρανία Πηλείδου
κ. Αναστασία Λειβαδοπούλου